Mangel på Sinemet tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 20.08.2018 Gjelder til: 31.12.2018

Det er mangel på Sinemet tabletter. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger med levodopa/karbidopa tabletter på apoteket.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Sinemet - Orifarm AS (vnr. 011097)
  • Sinemet 25/100 - Merck Sharp & Dohme B.V. (vnr. 024018)
  • Sinemet 12,5/50 - Merck Sharp & Dohme B.V. (vnr. 378870)

Les mer