Mangel på Neurontin kapsler

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 08.03.2023 Gjelder til: 01.05.2023

Det er mangel på Neurontin 100 mg kapsler. Pasienter som bruker Neurontin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med gabapentin som er virkestoffet i Neurontin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer