Mangel på Neurontin filmdrasjerte tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 05.07.2020 Gjelder til: 21.08.2020

Det er mangel på Neurontin filmdrasjerte tabletter. Hvis Neurontin filmdrasjerte tabletter ikke lar seg skaffe kan det alternativt brukes Neurontin kapsler. Pasienter som bruker Neurontin bør få informasjon om at de alternativt kan få Neurontin i en annen legemiddelformulering -og styrke.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer