Studie viser at Adakveo (krizanlizumab) ikke er mer effektivt enn placebo.

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 14.02.2023 Gjelder til: 14.05.2023

Foreløpige resultater fra fase III-studie viser at krizanlizumab ikke er mer effektivt enn placebo til forebygging av vasookklusive kriser hos pasienter med sigdcelleanemi. Nytte og risiko bør vurderes ved beslutninger angående bruk av krizanlizumab.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Adakveo - Novartis Europharm Limited (1) (vnr. 181522)

Les mer