Mangel på Augmentin

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 13.05.2022 Gjelder til: 01.09.2022

Det er mangel på Augmentin 400 mg/5 ml / 57 mg/5 ml pulver til mikstur. Pasienter som bruker Augmentin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med amoksicillintrihydrat/kaliumklavulanat, som er virkestoffet i Augmentin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer