Mangel på Lyrica mikstur

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 17.03.2021 Gjelder til: 16.08.2021

Det er mangel på Lyrica 20 mg/ml mikstur. Pasienter som bruker Lyrica bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med pregabalin, som er virkestoffet i Lyrica mikstur. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer