Det er mangel på Rhinox nesedråper

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 04.11.2021 Gjelder til: 01.07.2022

Det er mangel på Rhinox 0,1 mg/ml nesedråper. Pasienter som bruker Rhinox bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med oksymetazolin, som er virkestoffet i Rhinox. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer