Precosa skal ikke brukes hos alvorlig syke pasienter og pasienter med immunsvikt

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 22.12.2017 Gjelder til: 01.03.2018

Det er meldt om dødelige tilfeller av fungemi ved bruk av Precosa hos alvorlige syke pasienter og pasienter med immunsvikt. Disse pasientene skal derfor ikke behandles med Precosa.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer