Oppdaterte anbefalinger for å forebygge tumorlysesyndrom hos pasienter som behandles med venetoklaks

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 11.06.2021 Gjelder til: 11.09.2021

Preparatomtalen er revidert for å gjenspeile de oppdaterte anbefalingene og understreke viktigheten av streng overholdelse av tiltak mot tumorlysesyndrom for alle KLL-pasienter, uavhengig av tumormasse og andre kjente risikofaktorer for tumorlysesyndrom.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer