Mangel på Lerkanidipin Actavis

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 24.11.2022 Gjelder til: 15.03.2023

Råd til leger Pasienter som bruker Lerkanidipin Actavis tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med lerkanidipinhydroklorid på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Lerkanidipin Actavis - Actavis Group PTC ehf (vnr. 065956)

Les mer