Mangel på Insuman Basal

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 02.01.2023 Gjelder til: 31.10.2023

Det er mangel på Insuman Basal 100 IE/ml injeksjonsvæske For pasienter i behandling med Insuman Basal - vurdér alternativ insulinformulering (dersom Insuman Basal ikke kan skaffes).

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer