Mangel på Ovivac P vet.

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 20.05.2022 Gjelder til: 01.09.2022

Det er mangel på Ovivac P vet. injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Ovivac P vet. bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med Clostridium, Mannheimia og Pasteurella bakterier, som er virkestoffet i Ovivac P vet. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer