Mangel på Migea tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 11.11.2022 Gjelder til: 01.11.2023

Det er mangel på Migea 200 mg tabletter. Pasienter som bruker Migea 200 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tolfenamsyre, som er virkestoffet i Migea. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Migea - Sandoz A/S (vnr. 470523, vnr. 546730)

Les mer