Mangel på Qlaira

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 25.11.2020 Gjelder til: 24.10.2021

Det er mangel på Qlaira tabletter Pasienter som bruker Qlaira bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket med samme kombinasjon av østradiol og dienogest, som er virkestoffene i Qlaira. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer