Oppdatert opplæringsmateriell for Valproat (Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard)

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 27.05.2021 Gjelder til: 27.11.2021

Det har kommet oppdatert veileder for medisinsk fagpersonell og pasientveiledning. Det er blant annet lagt til at eksponering or Valproate i mors liv kan føre til ensidig eller tosidig hørselshemming eller døvhet, som kan være irreversibel.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer