Voluven (oppløsninger til infusjon med hydroksyetylstivelse /HES) trekkes fra markedet

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 23.06.2022 Gjelder til: 23.09.2022

Markedsføringstillatelsen for Voluven trekkes. Bakgrunnen er at det i flere land er utstrakt bruk av legemidlet ved tilstander som er kontraindisert, og der bruk gir risiko for nyreskade og død. I Norge har legemidlet vært lite brukt de siste årene.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer