Mangel på Phenergan

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 10.06.2021 Gjelder til: 18.07.2021

Det er mangel på Phenergan 25mg tabletter. Pasienter som bruker Phenergan bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med prometazin, som er virkestoffet i Phenergan. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer