Mangel på Ritalin kapsler med modifisert frisetting

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 06.07.2020 Gjelder til: 01.09.2020

Pasienter som bruker Ritalin 10 mg kapsler med modifisert frisetting må få informasjon om riktig bruk av Ritalin 10 mg tabletter ved bytte fra kapsler med modifisert frisetting til tabletter. Det er viktig å informere pasientene/pårørende om at det er ulike formuleringer på legemidlene og at dette vil påvirke doseringen.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer