Mangel på Sivextro tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 11.02.2021 Gjelder til: 30.04.2021

Det er mangel på Sivextro 200 mg tabletter. Pasienter som bruker Sivextro bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tedizolid, som er virkestoffet i Sivextro. Utenlandkse pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer