Mangel på Nurofen mikstur

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.03.2023 Gjelder til: 15.05.2023

Det er mangel på Nurofen 40 mg/ml mikstur. Pasienter som bruker Nurofen bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med ibuprofen, som er virkestoffet i Nurofen. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer