Eligard (leuprorelinacetat) - Risiko for lekkasje ved feil montering av kanylen på sprøyten

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 21.12.2017 Gjelder til: 21.03.2018

Dersom sikkerhetskanylen skrus for hardt på sprøyten kan dette føre til sprekkdannelse, lekkasje av legemidlet og underdosering. Det er viktig å feste sikkerhetskanylen til sprøyten ved å holde sprøyten og bare dreie kanylen forsiktig cirka ¾ omdreining med klokken til kanylen sitter fast. Se Vedlegg I, oppdatert pkt. 6.6 i preparatomtalen.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer