Mangel på Arava og Leflunomide

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 12.01.2023 Gjelder til: 01.04.2023

Det er mangel på Arava og Leflunomide 10 mg og 20 mg tabletter. Pasienter som bruker disse legemidlene bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med leflunomid, som er virkestoffet i Arava og Leflunomide.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer