Mangel på Uvadex

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 14.01.2022 Gjelder til: 01.03.2022

Det er mangel på Uvadex 20 mcg/ml oppløsning til blodfraksjonsmodifsering. Pasienter som bruker Uvadex bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med metoksalen som er virkestoffet i Uvadex. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler: