Mangel på Furadantin

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 08.12.2017 Gjelder til: 31.05.2018

Det er for tiden mangel på Furadantin 50 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av nitrofurantoin i utenlandske pakninger frem til 31.05.2018. Pasientene bør informeres om dette. Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer