Furadantin 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 08.12.2017 Gjelder til: 01.05.2021

Furadantin 50 mg, 100 tabletter meldes midlertidig utgått. Pasienter som bruker Furadantin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med nitrofurantoin, som er virkestoffet i Furadantin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Furadantin - Meda - Asker (vnr. 026682, vnr. 487900)

Les mer