Mangel på Furadantin

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 08.12.2017 Gjelder til: 31.05.2019

Det er for tiden mangel på Furadantin 50 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av nitrofurantoin i utenlandske pakninger frem til 30.11.2018. Pasientene bør informeres om dette. Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Furadantin - Meda - Asker (vnr. 026682, vnr. 487900)

Les mer