Valproat gir stor risiko for fosterskader

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 28.09.2017 Gjelder til: 29.03.2018

Valproat skal ikke brukes i behandling av jenter eller kvinner i fertil alder unntatt der det er strengt nødvendig (situasjoner der annen behandling ikke har effekt eller ikke tolereres). Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer