Mangel på Kloramfenikol øyedråper

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 08.06.2022 Gjelder til: 01.08.2022

Det er mangel på Kloramfenikol Takeda 5 mg/ml øyedråper Det er mangel på Kloramfenikol Santen 5 mg/ml øyedråper Det finnes alternativer til Kloramfenikol øyedråper, men disse er ikke på byttelisten. Pasienten må derfor kontakte lege for å få ny resept.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer