Solu-Cortef 100 mg med benzylalkohol

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 01.07.2021 Gjelder til: 01.05.2022

Denne pakningen er med benzylalkohol. For Solu-Cortef 100 mg uten bezylakohol må du velge en annen pakning. I perioden juli 2021- april 2022 vil det være tilgjengelig både med og uten benzylalkohol.

Varselet gjelder følgende legemidler: