Mangel på Syntocinon

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 09.12.2019 Gjelder til: 01.09.2020

Det er mangel på Syntocinon 6,7 mcg/dose, 5 ml nesespray. Pasienter som bruker Syntocinon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med oksytocin, som er virkestoffet i Syntocinon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer