Mangel på Syntocinon nesespray

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 13.02.2023 Gjelder til: 23.01.2024

Det er mangel på Syntocinon 6,7 mikrogram/ml nesespray. Pasienter som bruker Syntocinon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med oksytocin, som er virkestoffet i Syntocinon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Syntocinon - Alfasigma S.p.A (vnr. 160776)

Les mer