Eliquis Forskriverveilederen er oppdatert

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 05.07.2021 Gjelder til: 05.01.2022

Eliquis Forskriverveilederen er oppdatert i juni 2021 med følgende informasjon: Vedrørende pasienter med aktiv kreft: Pasienter med aktiv kreft kan ha større risiko for både venøs tromboembolisme og blødninger. Når apiksaban vurderes til behandling av DVT eller LE (VTEt) hos kreftpasienter, skal nytte-risiko nøye vurderes.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer