Mangel på Progynova tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 30.04.2021 Gjelder til: 01.11.2021

Det er mangel på Progynova 1 mg tabletter. Pasienter som bruker Progynova bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiol, som er virkestoffet i Progynova. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer