Mangel på Monoket OD depotkapsler

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 11.09.2023 Gjelder til: 15.01.2024

Det er mangel på Monoket OD depotkapsler. Grunnet pågående mangel på Monoket OD kan pasienten få utlevert utenlandsk pakning med isosorbidmononitrat. Det utenlandske alternativet vurderes tilstrekkelig likt, men vær oppmerksom på at produktene kan ha ulik grad av absorbsjon/frisetting grunnet ulikheter i formulering, og dermed også gi endringer i plasmakonsentrasjonen. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer