Mangel på Vivotif tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 11.08.2021 Gjelder til: 31.12.2022

Det er mangel på Vivotif tabletter. Pasienter som bruker Vivotif bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med levende svekkede celler av Salmonella enterica serotype Typhi, som er virkestoffet i Vivotif. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer