Mangel på Terramycin vet

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 21.02.2022 Gjelder til: 01.08.2022

Det er mangel på Terramycin vet 100 mg/ml injeksjonsvæske. Det finnes utenlandske pakninger svarende tilTerramycin vet som kan skaffes. Et annet alternativ er Engemycin vet som er markedsført i Danmark. Statens legemiddelverk har gitt tillatelse til salg av utenlandske pakninger. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Ved bruk avTerramycin må tilbakeholdelsestider angitt på de utenlandske pakningene benyttes. Dansk preparatomtale for Engemycin skal benyttes ved bruk av dette preparatet. Dette er viktig blant annet for riktig dosering og tilbakeholdelsestid.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer