Mangel på Terramycin vet

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 18.02.2021 Gjelder til: 17.09.2021

Det er mangel på Terramycin vet 100 mg/ml injeksjonsvæske. Det finnes imidlertid et tilsvarende preparat, Engemycin vet, som er markedsført i Sverige. Det kan søkes på spesielt godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer