Mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 06.12.2021 Gjelder til: 15.03.2022

Det er mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler Pasienter som bruker Detrusitol SR 2 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tolterodin som er virkestoffet i Detrusitol. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer