Mangel på Questran

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.10.2018 Gjelder til: 01.11.2019

Det er for tiden mangel på Questran. Informer pasienter om at de kan få portugisiske pakninger på apoteket.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer