Mangel på Ventoline inhalasjonsvæske til nebulisator

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.11.2021 Gjelder til: 01.04.2022

Det er mangel på Ventoline inhalasjonsvæske til nebulisator. Pasienter som bruker Ventoline bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med salbutamol, som er virkestoffet i Ventoline. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer