Risiko for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger og kreft ved bruk av Xeljanz (tofacitinib)

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 24.03.2021 Gjelder til: 24.06.2021

Foreløpige resultater fra kliniske studier viser økt risiko for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger (MACE) og kreft (untatt non-melanom hudkreft) ved bruk av Xeljanz sammenlignet med behandling med TNF-alfa-hemmere. Vurder fordeler og ulemper kontinuerlig når det skal bestemmes hvorvidt pasienter skal begynne med eller fortsette bruk av Xeljanz.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Xeljanz - Pfizer Europe MA EEIG (1) (vnr. 094146, vnr. 128750, vnr. 456804, vnr. 591405)

Les mer