Risiko for nekrotiserende fascitt i perineum/Fourniers gangren ved bruk av SGLT2-hemmere

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 23.01.2019 Gjelder til: 21.04.2019

Det er meldt tilfeller av nekrotiserende fascitt/Fourniers gangren hos pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Ved mistanke om Fourniers gangren skal SGLT2-hemmeren seponeres og behandling (inkludert antibiotika og kirurgisk behandling) iverksettes umiddelbart.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Jardiance - Boehringer Ingelheim International GmbH (vnr. 027051, vnr. 045475, vnr. 384125, vnr. 585516)
  • Synjardy - Boehringer Ingelheim International GmbH (vnr. 060581, vnr. 437763, vnr. 455266, vnr. 468130, vnr. 469086, vnr. 531573)
  • Steglujan - Merck Sharp & Dohme B.V. (vnr. 071784, vnr. 159405, vnr. 416330, vnr. 502790)
  • Segluromet - Merck Sharp & Dohme B.V. (1) (vnr. 088817, vnr. 459845, vnr. 489128, vnr. 511418)
  • Forxiga - AstraZeneca AB (2) (vnr. 126390, vnr. 381510, vnr. 462070, vnr. 502904, vnr. 504974, vnr. 568142)
  • Invokana - Janssen-Cilag International N.V (vnr. 129010, vnr. 135362, vnr. 547129)
  • Xigduo - AstraZeneca AB (2) (vnr. 137358, vnr. 160541, vnr. 160558, vnr. 430018, vnr. 456704, vnr. 496881, vnr. 511740, vnr. 524598, vnr. 591741)
  • Steglatro - Merck Sharp & Dohme B.V. (1) (vnr. 199903, vnr. 485799, vnr. 491257, vnr. 531382)
  • Qtern - AstraZeneca AB (2) (vnr. 372149, vnr. 433237)
  • Glyxambi - Boehringer Ingelheim International GmbH (vnr. 457245, vnr. 476814)

Les mer