Mangel på Glucobay

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 02.02.2019 Gjelder til: 19.08.2019

Det er mangel på Glucobay 100 mg tabletter. Pasienter som bruker Glucobay 100 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med akarbose som er virkestoffet i Glucobay.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Glucobay - Bayer AB - Solna (vnr. 590443)

Les mer