Mangel på Glucobay

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 02.02.2019 Gjelder til: 30.04.2020

Det er mangel på Glucobay 50 mg og 100 mg tabletter. Pasienter som bruker Glucobay tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med akarbose som er virkestoffet i Glucobay.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Glucobay - Bayer AB - Solna (vnr. 545140, vnr. 590443)

Les mer