Glucobay 50 mg tabletter meldes avregistrert

Type: Generelt Publisert første gang: 02.02.2019 Gjelder til: 01.10.2020

Glucobay 50 mg tabletter meldes avregistrert. Pasienter som bruker Glucobay tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med akarbose som er virkestoffet i Glucobay.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer