Mangel på Hydroxyzine

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.01.2021 Gjelder til: 01.04.2021

Det er mangel på Hydroxyzine 10 mg tabletter. Pasienter som bruker Hydroxyzine bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med hydroksyzin, som er virkestoffet i Hydroxyzine. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Hydroxyzine Orifarm - Orifarm Generics A/S (vnr. 448130)

Les mer