Solu-Medrol 40 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning endres fra laktoseholdig til laktosefri formulering

Type: Generelt Publisert første gang: 01.02.2021 Gjelder til: 01.04.2021

Solu-Medrol 40 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning, endres til en laktosefri formulering, der laktosen erstattes av sukrose. I en overgangsperiode vil det være to formuleringer av Solu-Medrol 40 mg på markedet. Solu-Medrol 40 mg (med laktose) har varenummer: 05 10 28 Solu-Medrol 40 mg (laktosefri) har varenummer: 38 57 27

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Solu-Medrol - Pfizer AS (vnr. 051028, vnr. 385727)