Mangel på Typhim Vi

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 23.09.2022 Gjelder til: 15.01.2023

Det er mangel på Typhim 25 mikrogram/0,5 ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Typhim Vi bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med salmonella Typhi Vi, som er virkestoffet i Typhim Vi. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer