Mangel på Depo-Provera

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 25.11.2019 Gjelder til: 01.10.2020

Det er mangel på Depo-Provera 150 mg/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Depo-Provera bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med medroksyprogesteronacetat, som er virkestoffet i Depo-Provera. De kan også få utlevert danske pakninger med 50 mg/ml medroksyprogesteronacetat 3ml injeksjonsvæske. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer