Mangel på Paracet mikstur

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 21.08.2019 Gjelder til: 01.12.2019

Det er mangel på Paracet 24 mg/ml mikstur Pinex 24 mg/ml mikstur og Paracetamol Norfri 24 mg/ml mikstur kan være tilgjengelig. Andre alternativer med paracetamol (stikkpiller, brusetabletter og smeltetabletter) er tilgjengelig. Det er kun pasienter som har blå resept fra legen på Paracet mikstur 500 ml som kan få Paracet mikstur 60 ml, Pinex mikstur, Paracetamol Norfri mikstur, Paracet brusetabletter, Pinex brusetabletter og Paracet Norfri brusetabletter utlevert på blå resept. Det er ikke nødvendig å søke om godkjenningsfritak og/eller søknad til HELFO.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Paracet - Karo Pharma AS (vnr. 106383, vnr. 546232)

Les mer