Leveringssvikt Bicalutamide Teva 50 mg 30 og 100 enpac, og 150 mg, 100 enpac

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.10.2018 Gjelder til: 01.01.2019

Det er mangel på Bicalutamide Teva 50 mg 30 og 100 enpac, og 150 mg 100 enpac tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med bicalutamid til 01.01.2019. Pasientene bør informeres om dette.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer