Solu-Cortef 100 mg ny formulering - Uten benzylalkohol

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 01.07.2021 Gjelder til: 01.05.2022

Denne pakningen er uten benzylalkohol. I perioden juli 2021- april 2022 vil det være tilgjengelig både med og uten benzylalkohol.

Varselet gjelder følgende legemidler: