Mangel på Calcium-Sandoz

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 07.05.2018 Gjelder til: 01.04.2020

Det er mangel på Calcium-Sandoz 500 mg brusetabletter. Pasienter som bruker Calcium-Sandoz brusetabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med kalsium på apoteket.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Calcium-Sandoz - Sandoz - København (vnr. 193821)

Les mer