Mangel på Calcium-Sandoz

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 07.05.2018 Gjelder til: 01.05.2019

Det er for tiden mangel på Calcium-Sandoz. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Calcium-Sandoz - Sandoz - København (vnr. 193821)

Les mer