Mangel på Cyklokapron

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.11.2018 Gjelder til: 01.11.2019

Det er for tiden mangel på Cyklokapron. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Cyklokapron - Meda - Asker (vnr. 021899, vnr. 459859)

Les mer