Mangel på Imurel

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.02.2019 Gjelder til: 31.12.2019

Det er mangel på Imurel 25 mg og 50 mg tabletter. Pasienter som bruker Imurel 50 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med azatioprin 50 mg tabletter.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Imurel - Aspen Pharma Trading Limited (vnr. 073947, vnr. 075009)

Les mer