Mangel på Atenolol Mylan 25 mg og 50 mg

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.12.2021 Gjelder til: 01.09.2022

Det er mangel på Atenolol tabletter i styrkene 25 mg og 50 mg «Mylan». Pasienter som bruker Atenolol Mylan tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med atenolol på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer