Mangel på Risperidon

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 20.05.2020 Gjelder til: 01.09.2020

Det er mangel på Risperidon 2 mg tabletter. Pasienter som bruker Risperidon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med risperidon, som er virkestoffet i Risperidon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer